Programacións didácticas 2021/2022

Adaptación das programacións didácticas de ESO e Bacharelato á LOMLOE, segundo a ORDE do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de Galicia.