Ferramentas dixitais

Para poder usar a rede edu.xunta.gal é necesario ter actualizado o contrasinal a partir do 20 de agosto de 2022. Pódese facer no portal de contausuario. Os usuarios con contrasinal antiga, poderán seguir a utilizar a rede edu.xunta.es se xa a tiñan configurada. Para sistemas iOS ( iPhone e iPad ) pódese descargar o seguinte perfil de configuración
Image
Image

Comproba a velocidade da túa conexión a internet wifi ou cableada. Soamente funciona dende equipos conectados á rede corporativa.

Ruffle é un emulador de arquivos SWF. Ten licenza libre e desenvólvese abertamente en GitHub. Logo da desaprobación e desactivación de Adobe Flash Player, algúns sitios web adoptaron Ruffle para que os usuarios puidesen continuar vendo e interactuando con contido Flash herdado.
ImageImage