Edixgal

Se che xorden dúbidas sobre o uso da plataforma ou tes unha incidencia técnica podes contactar co Servizo Premium de Atención, Soporte e Acompañamento de luns a domingo a calquera hora, a través do teléfono 881 86 99 00, do correo electrónico soporte.premium@edu.xunta.gal, ou da mensaxería instantánea no número de WhatsApp 604 06 78 56 ou no Telegram na conta @Serviciopremiumedixgal

O Servizo Premium encargarase da xestión de avarías, incidencias, problemas e da aclaración de dúbidas e consultas sobre as ferramentas ou o equipamento que familias, profesorado ou alumnado poidan ter no Proxecto Educación Dixital.

Ademais, para axilizar a resolución de incidencias tes á túa disposición no equipo portátil a aplicación “Acerca da Maqueta Abalar” que, a través dun Código QR, simplificará a creación da incidencia ou consulta.

Se así o desexa, pode contratar un SEGURO anual (válido dende setembro de 2022 ata agosto de 2023), que permite cubrir o risco dos danos no portátil non contemplados na garantía. O custe anual do devandito seguro é de 49 € (I.V.E. incluído), e a súa contratación pode realizarse a través do número de teléfono 881 505 136