CALENDARIO DE MATRÍCULA ESO E BACHARELATO. CURSO 2020 - 2021

Instrucións para a recollida de sobres de matrícula

Instrucións para a entrega de libros de texto e candados das taquillas para cursos da ESO

Instrucións para a entrega de documentación de matrícula na secretaría do centro

[ Ver calendario ] [ Ver máis ]
 

CALENDARIO DO PROCESO DE ADMISIÓN A CICLOS FORMATIVOS 2020 - 2021.

[ Calendario ] [ Oferta 2020-2021 ] [ Ligazón para participar ] [ Máis información ]
 

ADAPTACIÓNS DAS PROGRAMACIÓNS DO TERCEIRO TRIMESTRE DO CURSO 2019/2020  [ Ver máis ]

En cumprimento das instrucións da Consellería do 27/04/2020.

 
Placeholder

Contacto


IES Lauro Olmo.

C/Calabagueiros s/n

32300 – O Barco (Ourense)

Fixo – 988 320 175

Móbil – 608 605 084

Fax – 988 321 486

ies.lauro-olmo.valdeorras@edu.xunta.es

Placeholder

Calendario de exames de adultos


Como medida extraordinaria debido ao COVID-19, as avaliacións finais ordinarias de xuño de 2º e 4º ESA realizaranse ONLINE nas datas e horas sinaladas.

  • 11/06/2020 Remate das clases
  • 23/06/2020 Entrega de notas por Abalar Móbil
[ Ver máis ]

Educación secundaria obrigatoria

ESO en réxime ordinario

Bacharelato

Bacharelato de Ciencias
Bacharelato de Humanidades e Ciencias sociais

Ensinanzas de adultos

Ensinanzas básicas iniciais I e II
Educación secundaria ( presencial )
ZM Atención a persoas dependentes


Cafetería

Comedor

Transporte escolar

Actividades deportivas

Actividades complementarias