Oferta educativa

ESO
1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO
Bacharelato
Humanidades e Ciencias Sociais
Ciencias
Ciclos Formativos
CS Administración e Finanzas
CM Xestión Administrativa
CM Instalacións Electrotécnicas
CM Electromecánica de Vehículos
CM Coidados Auxiliares de Enfermería
CM Peiteado e Cosmética Capilar
Ensinanzas de Adultos
Educación Secundaria
CM Atención a Persoas en Situación de Dependencia
Sección da Escola Oficial de Idiomas
Inglés
Francés