Oferta educativa

ESO
1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO
Bacharelato
Humanidades e Ciencias Sociais
Ciencias
Ciclos Formativos
CS Administración e finanzas
CS Vitivinicultura ( FP Dual )
CM Xestión administrativa
CM Instalacións eléctricas e automáticas
CM Electromecánica de vehículos
CM Coidados auxiliares de enfermería
CM Peiteado e cosmética capilar
ZM Atención a persoas en situación de dependencia
CB Mantemento de vehículos
CB Peiteado e estética
Ensinanzas de Adultos
Educación Secundaria
Sección da Escola Oficial de Idiomas
Inglés
Francés