Calendario de exames – FP Básica

  • Primeira avaliación
  • Segunda avaliación
  • Terceira avaliación
  • Avaliación final ordinaria ( Xuño )
  • Avaliación final extraordinaria ( Setembro – Para 1º curso )