Probas Libres ESO 2016

IES Lauro Olmo Ensinanzas Adultos

Información Xeral
Poderán participar as persoas que teñan cumpridos dezaoito anos no día anterior ao da celebración da proba.
Na seguinte táboa podes atopar materias didácticos para preparar as probas e un manual que explica todo o relacionado con estas probas: organización e partes dos exames, exemplos de exames, etc.
Convocatoria de Maio:
Matrícula: Do 7 ao 18 de Marzo.
Exame: 27 de Maio ás 8:30 horas.
Convocatoria de Setembro:
Matrícula: Do 1 ao 8 de Xullo.
Exame: 8 de Setembro ás 8:30 horas.
As persoas matriculadas para a primeira convocatoria, se non superan a totalidade dos ámbitos da proba, consideraranse matriculadas para a segunda convocatoria sen que teñan que presentar nova documentación.
Probas Libres ESO para maiores de 18 anos
DOG (28.01.2016) - Convocatoria
Anexo I - Formulario de inscrición
Información Xeral sobre as probas
Materiais Didácticos