Calendario de exames. Adultos

Como medida extraordinaria debido ao COVID-19, a entrega de notas realizarase por Abalar Móbil.

IES LAURO OLMO, 14/01/2022
  • 27/01/2022 – Remate das clases do primeiro cuadrimestre (1º e 3º ESA)
  • 10/02/2022 – Entrega de notas por Abalar Móbil
  • 14/02/2022 – Inicio do segundo cuadrimestre no horario habitual

Probas ordinarias

Probas extraordinarias

  • Maio – 1º e 3º ESA
  • Xuño – 2º e 4º ESA