Calendario de exames – Adultos

Como medida extraordinaria debido ao COVID-19, as avaliacións finais ordinarias de xuño de 2º e 4º ESA realizaranse ONLINE nas datas e horas sinaladas.

IES LAURO OLMO, 28/05/2020
  • 11/06/2020 – Remate das clases
  • 23/06/2020 – Entrega de notas, por Abalar Móbil

Proba ordinaria de xuño 2º ESA

Proba ordinaria de xuño 4º ESA