Calendario de exames. Adultos

Como medida extraordinaria debido ao COVID-19, a entrega de notas realizarase por Abalar Móbil.

IES LAURO OLMO, 14/01/2021
  • 28/01/2021 – Remate das clases do primeiro cuadrimestre (1º e 3º ESA)
  • 11/02/2021 – Entrega de notas por Abalar Móbil
  • 18/02/2021 – Inicio do segundo cuadrimestre no horario habitual (15:40 h)
  • Do 10 ao 13 de Maio de 2021 – Probas extraordinarias 1º e 3º ESA
  • 10/06/2021 – Remate das clases de adultos
  • Do 14 ao 17 de Xuño – Probas ordinarias 2º e 4º ESA

Proba ordinarias

Probas extraordinarias