Calendario de exames – Adultos

Como medida extraordinaria debido ao COVID-19, as avaliacións finais extraordinarias de 1º e 3º ESA realizaranse ONLINE nas datas e horas sinaladas, empregando os materias de traballo orientativos que se indican.

IES LAURO OLMO, 29/04/2020

Proba extraordinaria 1º ESA

Proba extraordinaria 3º ESA