Horarios e Titorías

Curso 2018 / 2019

Grupo
1º ESO A
Titor/a: Ana Belén Graña Rodríguez
Titoría: Martes de 9:20 a 10:10
Horario do grupo e profesorado
1º ESO B
Titor/a: Tania Suárez Villar
Titoría: Martes de 9:20 a 10:10
Horario do grupo e profesorado
1º ESA (ESO Adultos - Primeiro cuadrimestre)
Titor/a: Covadonga Pérez González
Titoría: Mércores de 19:45 a 20:30
Horario do grupo e profesorado
2º ESO A
Titor/a: Manuel Areán Fernández
Titoría: Luns de 11:20 a 12:10
Horario do grupo e profesorado
2º ESO B
Titor/a: Natividade Borrajo Pazos
Titoría: Xoves de 12:30 a 13:20
Horario do grupo e profesorado
2º ESO PMAR
Titor/a: Xemma Fernández López
Titoría: Xoves de 10:30 a 11:20
Horario do grupo e profesorado
2º ESA ( ESO Adultos - Segundo cuadrimestre)
Titor/a: Covadonga Pérez González
Titoría: Mércores de 19:45 a 20:30
Horario do grupo e profesorado
3º ESO A
Titor/a: Beatriz López García ( Javier Feliz Villamarín )
Titoría: Venres de 12:30 a 13:20
Horario do grupo e profesorado
3º ESO B
Titor/a: Tania Merayo Díaz
Titoría: Mércores de 11:20 a 12:10
Horario do grupo e profesorado
3º ESO PMAR
Titor/a: María Xesús Rodríguez Fernández
Titoría: Xoves de 11:20 a 12:10
Horario do grupo e profesorado
3º ESA (ESO Adultos - Primeiro cuadrimestre)
Titor/a: Susana García Méndez
Titoría: Xoves de 18:15 a 19:00
Horario do grupo e profesorado
4º ESO A
Titor/a: Xoaquín Pérez Fernández
Titoría: Mércores de 10:30 a 11:20
Horario do grupo e profesorado
4º ESO B
Titor/a: Diana Hernández Campillo
Titoría: Martes de 10:30 a 11:20
Horario do grupo e profesorado
1º Bacharelato A - Ciencias
Titor/a: María Teresa Montes Lorenzo
Titoría: Xoves de 10:30 a 11:20
Horario do grupo e profesorado
1º Bacharelato B - Humanidades e Ciencias Sociais
Titor/a: Adelina Lolo López
Titoría: Mércores de 11:20 a 12:10
Horario do grupo e profesorado
2º Bacharelato A - Ciencias
Titor/a: Ana Raquel Pérez Prieto
Titoría: Luns de 11:20 a 12:10
Horario do grupo e profesorado
2º Bacharelato B - Humanidades e Ciencias Sociais
Titor/a: Paula Martínez García
Titoría: Mércores de 11:20 a 12:10
Horario do grupo e profesorado
1º CS Administración e finanzas
Titor/a: María Soledad López Rebordinos
Titoría: Xoves de 11:20 a 12:10
Horario do grupo e profesorado
2º CS Administración e finanzas
Titor/a: Ana María González Pérez
Titoría: Xoves de 11:20 a 12:10
Horario do grupo e profesorado
1º CM Xestión administrativa
Titor/a: Catalina Pérez Carracedo
Titoría: Venres de 11:20 a 12:10
Horario do grupo e profesorado
2º CM Xestión administrativa
Titor/a: María del Carmen González Carrera
Titoría: Xoves de 10:30 a 11:20
Horario do grupo e profesorado
CM Coidados auxiliares de enfermería
Titor/a: Javier César Aldariz
Titoría: Xoves de 9:20 a 10:10
Horario do grupo e profesorado
1º CM Peiteado e cosmética capilar
Titor/a: Patricia Diz Peleteiro
Titoría: Mércores de 10:30 a 11:20
Horario do grupo e profesorado
2º CM Peiteado e cosmética capilar
Titor/a: Laura Senín Montáns
Titoría: Mércores de 10:30 a 11:20
Horario do grupo e profesorado
1º CM Electromecánica de vehículos automóbiles
Titor/a: Luis Manuel Castro Dacal López
Titoría: Mércores de 10:30 a 11:20
Horario do grupo e profesorado
2º CM Electromecánica de vehículos automóbiles
Titor/a: José Antonio Mallo Vázquez
Titoría: Xoves de 10:30 a 11:20
Horario do grupo e profesorado
1º Formación Profesional Inicial Mantemento de vehículos
Titor/a: José Luis Digón Quiroga
Titoría: Mércores de 10:30 a 11:20
Horario do grupo e profesorado
2º Formación Profesional Inicial Mantemento de vehículos
Titor/a: Daniel Brenlla González
Titoría: Luns de 17:20 a 18:10
Horario do grupo e profesorado
1º CM Instalacións eléctricas e automáticas
Titor/a: Diana María Núñez García
Titoría: Venres de 11:20 a 12:10
Horario do grupo e profesorado
2º CM Instalacións eléctricas e automáticas
Titor/a: Manuel Vicente Fernández Quintas
Titoría: Mércores de 9:20 a 10:10
Horario do grupo e profesorado
ZM Atención a persoas en situación de dependencia (adultos)
Titor/a: Tamara Pérez Janeiro
Titoría: Xoves de 17:20 a 18:10
Horario do grupo e profesorado