Horarios e Titorías

Curso 2020 / 2021

Grupo
1º ESO A
Titor/a:
Titoría:
Horario do grupo e profesorado
1º ESO B
Titor/a:
Titoría:
Horario do grupo e profesorado
1º ESA (ESO Adultos - Primeiro cuadrimestre)
Titor/a:
Titoría:
Horario do grupo e profesorado
2º ESO A
Titor/a:
Titoría:
Horario do grupo e profesorado
2º ESO B
Titor/a:
Titoría:
Horario do grupo e profesorado
2º ESO C
Titor/a:
Titoría:
Horario do grupo e profesorado
2º ESA ( ESO Adultos - Segundo cuadrimestre)
Titor/a:
Titoría:
Mesmo horario e profesorado que para 1º ESA
3º ESO A
Titor/a:
Titoría:
Horario do grupo e profesorado
3º ESO B
Titor/a:
Titoría:
Horario do grupo e profesorado
3º ESO PMAR
Titor/a:
Titoría:
Horario do grupo e profesorado
3º ESA (ESO Adultos - Primeiro cuadrimestre)
Titor/a:
Titoría:
Horario do grupo e profesorado
4º ESO A
Titor/a:
Titoría:
Horario do grupo e profesorado
4º ESO B
Titor/a:
Titoría:
Horario do grupo e profesorado
4º ESA (ESO Adultos - Segundo cuadrimestre)
Titor/a:
Titoría:
Mesmo horario e profesorado que para 3º ESA
1º Bacharelato A - Ciencias
Titor/a:
Titoría:
Horario do grupo e profesorado
1º Bacharelato B - Humanidades e Ciencias Sociais
Titor/a: Xoaquín Pérez Fernández ( Ciencias Sociais )
Titoría:
Titor/a: Julio Parada Yáñez ( Humanidades )
Titoría:
Horario do grupo e profesorado
2º Bacharelato A - Ciencias
Titor/a: Ana Raquel Pérez Prieto
Titoría:
Horario do grupo e profesorado
2º Bacharelato B - Humanidades e Ciencias Sociais
Titor/a:
Titoría:
Horario do grupo e profesorado
1º CS Administración e finanzas
Titor/a:
Titoría:
Horario do grupo e profesorado
2º CS Administración e finanzas
Titor/a:
Titoría:
Horario do grupo e profesorado
1º CM Xestión administrativa
Titor/a:
Titoría:
Horario do grupo e profesorado
2º CM Xestión administrativa
Titor/a:
Titoría:
Horario do grupo e profesorado
CM Coidados auxiliares de enfermería
Titor/a:
Titoría:
Horario do grupo e profesorado
1º CM Peiteado e cosmética capilar
Titor/a:
Titoría:
Horario do grupo e profesorado
2º CM Peiteado e cosmética capilar
Titor/a:
Titoría:
Horario do grupo e profesorado
1º CM Electromecánica de vehículos automóbiles
Titor/a:
Titoría:
Horario do grupo e profesorado
2º CM Electromecánica de vehículos automóbiles
Titor/a:
Titoría:
Horario do grupo e profesorado
1º Formación Profesional Inicial Mantemento de vehículos
Titor/a:
Titoría:
Horario do grupo e profesorado
2º Formación Profesional Inicial Mantemento de vehículos
Titor/a:
Titoría:
Horario do grupo e profesorado
1º CM Instalacións eléctricas e automáticas
Titor/a:
Titoría:
Horario do grupo e profesorado
2º CM Instalacións eléctricas e automáticas
Titor/a:
Titoría:
Horario do grupo e profesorado
ZM Atención a persoas en situación de dependencia (adultos)
Titor/a:
Titoría:
Horario do grupo e profesorado