Terceiro de Educación Secundaria Obrigatoria

Educación plástica, visual e audiovisual - 3º ESO PMAR

Educación plástica, visual e audiovisual - 3º ESO B

Educación plástica, visual e audiovisual - 3º ESO A

Cultura clásica - 3º ESO

Tecnoloxía 3º ESO - PMAR

Tecnoloxía - 3º ESO. Grupos A e B