Segundo de Bacharelato

Lingua castelá e literatura. 2º de Bacharelato.

Psicoloxía de 2º de Bacharelato. Grupos A e B.

Tecnoloxía industrial 2 - 2º Bac (LOMCE)

Tecnoloxía Industrial 2 - 2º Bac A

Tecnoloxías da información e da comunicación 2 - 2º Bac (LOMCE)