Primeiro de Bacharelato

Literatura universal - 1º de Bacharelato.

Tecnoloxía Industrial 1 - 1º Bac (LOMCE)

Tecnoloxía Industrial 1 - 1º Bac A

Tecnoloxías da Información e da Comunicación 1 - 1º Bac (LOMCE)