Primeiro de Bacharelato

Debuxo técnico I - 1º Bacharelato A

Grego I - 1º Bacharelato B

Latín I - 1º Bacharelato B

Tecnoloxía Industrial I - 1º Bacharelato A

Tecnoloxías da Información e da Comunicación I - 1º Bacharelato A