Horarios e Titorías

Curso 2019 / 2020

Grupo
1º ESO A
Titor/a: Tania Suárez Villar
Titoría: Mércores de 10:30 a 11:20
Horario do grupo e profesorado
1º ESO B
Titor/a: Ana Real Moral
Titoría: Xoves de 11:20 a 12:10
Horario do grupo e profesorado
1º ESA (ESO Adultos - Primeiro cuadrimestre)
Titor/a: Yaiza Ferreiro Collazos
Titoría: Venres de 9:20 a 10:10
Horario do grupo e profesorado
2º ESO A
Titor/a: Diana Hernández Campillo
Titoría: Luns de 10:30 a 11:20
Horario do grupo e profesorado
2º ESO B
Titor/a: Manuel Areán Fernández
Titoría: Mércores de 11:20 a 12:10
Horario do grupo e profesorado
2º ESO PMAR
Titor/a: María Jesús Rodríguez Fernández
Titoría: Martes de 9:20 a 10:10
Horario do grupo e profesorado
2º ESA ( ESO Adultos - Segundo cuadrimestre)
Titor/a: Yaiza Ferreiro Collazos
Titoría: Venres de 9:20 a 10:10
Mesmo horario e profesorado que para 1º ESA
3º ESO A
Titor/a: María Teresa Montes Lorenzo
Titoría: Martes de 12:30 a 13:20
Horario do grupo e profesorado
3º ESO B
Titor/a: Laura Cabo Domínguez
Titoría: Martes de 12:30 a 13:20
Horario do grupo e profesorado
3º ESO PMAR
Titor/a: Begoña Jorge Soto
Titoría: Mércores de 9:20 a 10:10
Horario do grupo e profesorado
3º ESA (ESO Adultos - Primeiro cuadrimestre)
Titor/a: Marta Castro Alba
Titoría: Luns de 17:20 a 16:10
Horario do grupo e profesorado
4º ESO A
Titor/a: Laura González Chicote
Titoría: Xoves de 11:20 a 12:30
Horario do grupo e profesorado
4º ESO B
Titor/a: Manuel Corbacho Pérez
Titoría: Mércores de 12:30 a 13:20
Horario do grupo e profesorado
4º ESA (ESO Adultos - Segundo cuadrimestre)
Titor/a: Marta Castro Alba
Titoría: Luns de 17:20 a 16:10
Mesmo horario e profesorado que para 3º ESA
1º Bacharelato A - Ciencias
Titor/a: José Carlos Aragunde Sineiro
Titoría: Mércores de 12:30 a 13:20
Horario do grupo e profesorado
1º Bacharelato B - Humanidades e Ciencias Sociais
Titor/a: Xoaquín Pérez Fernández ( Ciencias Sociais )
Titoría: Luns de 10:30 a 11:20
Titor/a: Julio Parada Yáñez ( Humanidades )
Titoría: Mércores de 11:20 a 12:10
Horario do grupo e profesorado
2º Bacharelato A - Ciencias
Titor/a: Ana Raquel Pérez Prieto
Titoría: Mércores de 11:20 a 12:10
Horario do grupo e profesorado
2º Bacharelato B - Humanidades e Ciencias Sociais
Titor/a: Adela Lolo López
Titoría: Xoves de 10:30 a 11:20
Horario do grupo e profesorado
1º CS Administración e finanzas
Titor/a: María Soledad López Rebordinos
Titoría: Venres de 10:30 a 11:20
Horario do grupo e profesorado
2º CS Administración e finanzas
Titor/a: Ana María González Pérez
Titoría: Xoves de 10:30 a 11:20
Horario do grupo e profesorado
1º CM Xestión administrativa
Titor/a: Gustavo Fernández Parada
Titoría: Venres de 11:20 a 12:10
Horario do grupo e profesorado
2º CM Xestión administrativa
Titor/a: María del Carmen González Carrera
Titoría: Mércores de 9:20 a 10:10
Horario do grupo e profesorado
CM Coidados auxiliares de enfermería
Titor/a: María Martínez Fernández
Titoría:
Horario do grupo e profesorado
1º CM Peiteado e cosmética capilar
Titor/a: Laura Senín Montáns
Titoría: Venres de 11:20 a 12:10
Horario do grupo e profesorado
2º CM Peiteado e cosmética capilar
Titor/a: Daniel Botana López
Titoría: Xoves de 12:30 a 13:20
Horario do grupo e profesorado
1º CM Electromecánica de vehículos automóbiles
Titor/a: Rubén López Sánchez
Titoría: Xoves de 11:20 a 12:30
Horario do grupo e profesorado
2º CM Electromecánica de vehículos automóbiles
Titor/a: Luis Castro Dacal
Titoría: Xoves de 11:20 a 12:10
Horario do grupo e profesorado
1º Formación Profesional Inicial Mantemento de vehículos
Titor/a: José Luis Digón Quiroga
Titoría: Mércores de 11:20 a 12:10
Horario do grupo e profesorado
2º Formación Profesional Inicial Mantemento de vehículos
Titor/a: Pablo López Mourenza
Titoría: Martes de 15:40 a 16:30
Horario do grupo e profesorado
1º CM Instalacións eléctricas e automáticas
Titor/a: Manuel Arango Díaz
Titoría: Venres de 11:20 a 12:10
Horario do grupo e profesorado
2º CM Instalacións eléctricas e automáticas
Titor/a: Diana Núñez García
Titoría: Mércores de 10:30 a 11:20
Horario do grupo e profesorado
ZM Atención a persoas en situación de dependencia (adultos)
Titor/a: Vanesssa Bernedo Chao
Titoría: Luns de 18:10 a 19:00
Horario do grupo e profesorado