Admisión e Matrícula – ESO e Bacharelato

MATRÍCULA

Prazos de matrícula

  • Ordinario – Do 25 de xuño ao 10 de xullo de 2018
  • Extraordinario – Do 1 ao 10 de setembro de 2018

Documentación a presentar

  • 2 fotos tamaño carné do alumno/a.
  • Copia do DNI dos pais e do alumno/a.
  • Copia da tarxeta sanitaria.
  • Certificación académica cando o alumno/a proceda doutro centro.
  • Xustificante de ter pagado o Seguro Escolar por importe de 1,12 € en ABANCA ( a partir de 3º da ESO e ata os 28 anos )

Impresos de matrícula ( sobres dispoñibles na secretaría do centro )

Nas seguintes ligazóns pódense ver as materias ofertadas en cada curso.