Calendario de exames

Curso 2017 / 2018
  • Primeira avaliación
  • Segunda avaliación
  • Terceira avaliación
  • Avaliación final ordinaria ( Xuño )