Calendario de exames

Curso 2018 / 2019
 • Primeira avaliación
 • Segunda avaliación
 • Terceira avaliación
 • Avaliación final ordinaria ( Xuño )
 • Avaliación final extraordinaria ( Setembro )
 • Primeira avaliación
 • Segunda avaliación
 • Terceira avaliación
 • Exames de pendentes de 1º
 • Avaliación final ordinaria ( Xuño )
 • Avaliación final extraordinaria ( Setembro )
 • Probas de TICs I, Tecnoloxía Industrial I e Francés I para poder cursar as correspondentes materias en 2º de bacharelato se hai cambio de optativas
 • Avaliación final ordinaria – 1º e 3º ESA ( Febreiro )
 • Avaliación final extraordinaria – 1º e 3º ESA ( Maio )
 • Avaliación final ordinaria – 2º e 4º ESA ( Xuño )
 • Avaliación final extraordinaria – 2º e 4º ESA ( Setembro )
 • Primeira avaliación
 • Segunda avaliación
 • Terceira avaliación
 • Avaliación final ordinaria ( Xuño )
 • Primeira avaliación
 • Segunda avaliación
 • Terceira avaliación
 • Avaliación final ordinaria ( Xuño )
 • Avaliación final extraordinaria ( Setembro – Para 1º curso )